Zmień widok: prosty rozszerzony pełny
Ilość wyświetlanych produktów:
Zdjęcie Nazwa produktu Dostępność Ocena Cena
[1] [2] [3] [4] [5]  >  
 1989: JESIEŃ NARODÓW

Kolejna cz??? bestsellerowej serii gier strategicznych, opartych na zasadach legendarnej Zimnej Wojny. Stanowi to niepodwa?aln? gwarancj? jako?ci. Nowe elementy, które wprowadza 1989 zadowol? zarówno starych, jak i nowych fanów Zimnej Wojny oraz Labiryntu.

Dużo
24 godziny
- 61,00 PLN dodaj do koszyka
 HISTORIA

W Historii ka?dy Gracz kontroluje rozwój cywilizacji, rozpoczynaj?c od pó?nej epoki kamienia ?upanego. Celem jest rozwini?cie swojej Cywilizacji od pierwszych iskierek ognia, a? do rozwoju osobliwo?ci, poprzez odkrywanie nowych technologii i rozszerzanie w?asnych wp?ywów na planecie.

Dużo
24 godziny
- 139,90 PLN dodaj do koszyka
 NA POLACH FLANDRII

Czy chcecie si? poczu? jak oficer dowodz?cy w okopach Flandrii? Ta gra daje wam tak? szans?!

Dowódcy w czasie pierwszej wojny ?wiatowej musieli równowa?y? ?ycie swoich podw?adnych z przewag? strategiczn?, któr? mogli zyska? nacieraj?c na zalane okopy Flandrii. Gra planszowa Martina Walleca pozwala wam zmierzy? si? z tymi decyzjami, umieszczaj?c was w samym sercu akcji, gdzie ka?da decyzja jest kwesti? ?ycia i ?mierci.

Dużo
24 godziny
- 109,90 PLN dodaj do koszyka
 NAMIESTNIK

W czasie przebiegu gry na stole pi?trz? si? piramidy w?adzy i chwa?y, pe?ne pu?apek i krwawych intryg, które w ostatecznym rozrachunku dla jednego z graczy oznacza? b?d? zwyci?stwo i tytu? Namiestnika. 

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 109,90 PLN dodaj do koszyka
 SMASH UP! EDYCJA POLSKA

Dru?ynowy zawrót g?owy! Wybierz frakcj?, potem drug? i zacznij konkretn? rozwa?k?!

Dostępny wkrótce
dostawa wkrótce
6/6 84,90 PLN
DOSTĘPNY WKRÓTCE
Skontaktuj się z planszowki.pl
 TERRA MYSTICA

W grze Terra Mystica ka?dy z graczy obejmuje dowodzenie nad jedn? z 14 ras i stara si? rozwija? szybciej i bardziej efektywnie ni? przeciwnicy. Terra Mystica to ?wiat pe?en magii, jego mieszka?cy s? w stanie przekszta?ca? teren, na którym ?yj?. Ka?da rasa ma swój ulubiony rodzaj terenu i tylko na tym terenie mo?e budowa?. W?a?nie dlatego wszystkie rasy opanowa?y zdolno?? Przekszta?cania terenu.

Dużo
24 godziny
6/6 229,90 PLN dodaj do koszyka
 BUDOWA MIASTA

Inwestuj w nieruchomo?ci i zosta? milionerem!

Dużo
24 godziny
- 64,90 PLN dodaj do koszyka
 KARMAKA PL

Karmaka jest strategiczn? gr? karcian?, w której gracze powoli wspinaj? si? po szczeblach Karmicznej Drabiny, rozpoczynaj?c gr? jako ma?e, niewiele znacz?ce ?uczki.

Dużo
24 godziny
- 52,90 PLN dodaj do koszyka
 KRÓLESTWO KRÓLIKÓW

Królestwo królików to strategiczna gra dla 2 - 4 d?ugouchych lordów. Twoim zadaniem b?dzie podbi? i zasiedli? nowe terytoria w imieniu króla królików.

Na zamówienie
na zamówienie
- 159,90 PLN dodaj do koszyka
 KRÓTKA HISTORIA CYWILIZACJI

Zbuduj w?asn? cywilizacj?.

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 74,90 PLN dodaj do koszyka
 ŁOWCY KRYSZTAŁÓW

Zdob?d? cenne ?upy zanim jaskinia si? zawali.

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 89,90 PLN dodaj do koszyka
 PANDEMIC: LEGACY PL - SEZON II (EDYCJA CZARNA)

Wci?gaj?ca gra o nieuchronnej zag?adzie ludzko?ci.

Na zamówienie
do 14 dni
- 269,90 PLN dodaj do koszyka
 PANDEMIC: LEGACY PL - SEZON II (EDYCJA ŻÓŁTA)

Wci?gaj?ca gra o nieuchronnej zag?adzie ludzko?ci

Na zamówienie
do 14 dni
- 269,90 PLN dodaj do koszyka
 STEAMROLLERS: MASZYNY PAROWE

SteamRollers: Maszyny parowe to interesuj?ca gra ko?ciana, w której zadaniem b?dzie stworzenie imperium kolejowego i wyprzedzenie konkurencji w zdobywaniu zlece? transportowych!

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 79,90 PLN dodaj do koszyka
 1984: ANIMAL FARM

1984: Animal Farm to gra planszowa w klimatach Zimnej Wojny z du?ym elementem negocjacyjnym, przeznaczona dla 3-5 graczy.

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 66,50 PLN dodaj do koszyka
 7 CUDÓW ?WIATA

Poka?, jakie cuda mo?e zbudowa? Twoja cywilizacja!

Na wyczerpaniu
24 godziny
6/6 124,90 PLN dodaj do koszyka
 7 CUDÓW ?WIATA: LIDERZY

Liderzy to dodatek sk?adaj?cy si? z 40 kart, zawieraj?cych 4 nowe gildie oraz 36 nowych, bia?ych kart "Liderów".

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 62,90 PLN dodaj do koszyka
 7 CUDÓW ŚWIATA: MIASTA

7 Cudów ?wiata: Miasta, drugi dodatek do 7 Cudów ?wiata, zawiera opcjonalne zasady gry zespo?owej. Oferuje tak?e nowy typ kart (czarne, reprezentuj?ce pozosta?o?ci miast), nowe karty starych typów (dwa nowe cuda: Petra i Bizancjum, now? gildi? i lidera powi?zanego z czarnymi kartami).

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 62,90 PLN dodaj do koszyka
 7 CUDÓW ŚWIATA: POJEDYNEK

7 Cudów ?wiata: Pojedynek to gra dla 2 graczy, która wykorzystuje niektóre z g?ównych za?o?e? bestselleru 7 Cudów ?wiata, ale oferuje równie? nowe wyzwania, specjalnie dopasowane do gry dwuosobowej.

Na wyczerpaniu
24 godziny
5/6 92,90 PLN dodaj do koszyka
 AEROPLANY: PIONIERZY LOTNICTWA

Gra „Aeroplany” pozwala odkry? okres narodzin komercyjnej awiacji. Dzi?ki grze mo?esz pozna? i do?wiadczy? trudno?ci i triumfów pionierów pasa?erskich linii lotniczych, którzy budowali pierwsze lotniska i tworzyli pierwsze systemy obs?ugi lotów pasa?erskich w Europie i na ca?ym ?wiecie.

Na zamówienie
do 14 dni
- 52,90 PLN dodaj do koszyka