Zmień widok: prosty rozszerzony pełny
Ilość wyświetlanych produktów:
Zdjęcie Nazwa produktu Dostępność Ocena Cena
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]  >   >>
 BANG! IV EDYCJA POLSKA

Bang! jest gr? utrzyman? w klimacie westernu, a ka?dy gracz gra jedn? z ról, które rozs?awi?y Dziki Zachód. Akcja rozgrywa si? pomi?dzy grup? bandytów a szeryfem. S? tu te? pomocnicy szeryfa, którzy pomagaj? mu t?pi? nieprzyjació? oraz renegat, którego celem jest sprytne manewrowanie i pozostanie w grze do samego ko?ca.

Dużo
24 godziny
5.62/6 59,90 PLN dodaj do koszyka
 BLOCKERS - FAMILIJNA GRA PLANSZOWA

Gra swoj? mechanik? nawi?zuj?ca do s?ynnej gry BlockusTM .Celem gry jest tworzenie po??czonych grup w?asnych p?ytek na planszy, jednocze?nie unikaj?c schwytania zbyt wielu p?ytek tego samego koloru. Zwyci?zc? zostaje ten, kto posiada najmniejsz? ilo?? grup oraz p?ytek podebranych przeciwnikowi.

Na wyczerpaniu
24 godziny
5/6 65,90 PLN dodaj do koszyka
 CALLISTO

Prosta i niesamowicie wci?gaj?ca! Ca?a rodzina pokocha t? szybk? i ekscytuj?c? gr?. W Callisto gracze b?d? starali si? umie?ci? wszystkie swoje ?etony w obszarze gry, przeszkadzaj?c przeciwnikom w tym samym.

Dużo
24 godziny
- 36,90 PLN dodaj do koszyka
 CARCASSONNE

Usi?d? z przyjació?mi lub w gronie rodzinnym i wspólnie zacznijcie budowa? z niewielkich ?etonów ??ki, twierdze, ca?e miasta i drogi, rywalizuj?c mi?dzy sob? o przej?cie kontroli nad co bardziej atrakcyjnymi lokacjami. Doskona?y wybór, by rozpocz?? przygod? z grami planszowymi.

Na zamówienie
na zamówienie
6/6 94,90 PLN dodaj do koszyka
 CARCASSONNE BIG BOX 6

Carcassonne Big Box to ?wietny zestaw na pocz?tek, jak i do rozszerzenia swojej kolekcji.

W pude?ku znajdziesz podstawow? wersj? rewelacyjnej gry Carcassonne, dwa du?e dodatki oraz 9 mini dodatków.

Niedostępny
- 233,90 PLN
 CARCASSONNE GORĄCZKA ZŁOTA

Z ust do ust podawana jest nies?ychana wiadomo?? – na pobliskich wzgórzach odkryto najprawdziwsze z?oto! P?d? wi?c ile si? ku wzgórzom, nim inni wykopi? z nich wszystko, co warto?ciowe.

Dużo
24 godziny
- 104,90 PLN dodaj do koszyka
 CARCASSONNE STAR WARS PL

Prze?yj ekscytuj?c? przygod? z uniwersum Gwiezdnych Wojen w fascynuj?cym ?wiecie Carcassonne!

Dużo
24 godziny
- 114,90 PLN dodaj do koszyka
 CARCASSONNE STAR WARS PL: ROZSZERZENIE 1

Walka o Dominacj? w odleg?ej galaktyce trwa! Teraz nawet dla 6 graczy gdy? do walki wkracza z?owieszczy Najwy?szy Porz?dek z Kylo Renem na czele!

Dużo
24 godziny
- 59,90 PLN dodaj do koszyka
 CARCASSONNE: CYRK OBJAZDOWY (DRUGA EDYCJA)

Do Carcassonne zawita? cyrk, który przemieszcza si? ze swoimi zwierz?tami z miejsca na miejsce daj?c graczom nowe mo?liwo?ci zdobywania punktów.

Na zamówienie
na zamówienie
- 41,90 PLN dodaj do koszyka
 CARCASSONNE: HRABIA, KRÓL I RZEKA (DRUGA EDYCJA)

Hrabia kusi graczy, by pomagali zdobywa? punkty swoim rywalom, Król i baron rabusiów nagradzaj? tych, którzy zdo?aj? stworzy? najwi?ksze miasto lub zbudowa? najd?u?szy trakt, a siedziby kultu umo?liwiaj? rzucenie wyzwania mnichom.

Dużo
24 godziny
- 41,90 PLN dodaj do koszyka
 CARCASSONNE: KARCZMY I KATEDRY (DRUGA EDYCJA)

Rozszerzenie Karczmy i katedry oferuje nowe, wspania?e sposoby zabawy ! Nowe p?ytki terenu z karczmami i katedrami zapewniaj? dodatkowe punkty za uko?czone drogi i miasta, ??czy si? to jednak z pewnym ryzykiem...

Dużo
24 godziny
6/6 41,90 PLN dodaj do koszyka
 CARCASSONNE: KUPCY I BUDOWNICZOWIE (DRUGA EDYCJA)

Nowe p?ytki terenu i ?etony towarów ! Poczuj si? niczym ?redniowieczny kupiec ! Dzieki budowniczym wasze zamki i drogi b?d? rozwija? si? znacznie szybciej, a kupcy pozwol? sta? si? potentatami handlu.

Dużo
24 godziny
6/6 41,90 PLN dodaj do koszyka
 CARCASSONNE: MOSTY, ZAMKI I BAZARY (DRUGA EDYCJA)

Podróżni kupcy przybywają do kraju i organizują bazary, gdzie proste targowanie się jest sztuką.

Dużo
24 godziny
- 41,90 PLN dodaj do koszyka
 CARCASSONNE: WIEŻA (DRUGA EDYCJA)

Po długiej nieobecności w końcu powraca! Nowy dodatek - Wieża - koncentruje się dla odmiany na budowaniu wzwyż!

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 62,90 PLN dodaj do koszyka
 DR EUREKA

Dr. Eureka to zr?czno?ciowa gra logiczna dla ca?ej rodziny! Ka?dy z graczy za pomoc? fiolek musi tworzy? odpowiednie formu?y z kolorowych cz?steczek – oczywi?cie szybciej od innych. Sprawd?cie kto z Was jest najbystrzejszym naukowcem w laboratorium…

Dużo
24 godziny
- 89,90 PLN dodaj do koszyka
 EPOKA KAMIENIA

Ka?dy wiek ma swoje wyzwania. Epoka kamienia ukszta?towa?a si? przez pojawienie si? rolnictwa i przetwórstwa. Zaczyna i rozwija si? handel, a cywilizacja zakorzenia si? i rozprzestrzenia.

Dostępny wkrótce
dostawa wkrótce
- 134,90 PLN dodaj do koszyka
 GENIUSZ GO!

Nowy wariant znanej i lubianej gry Geniusz.

Niedostępny
- 37,90 PLN
 GENIUSZ WERSJA FAMILIJNA

Czy jeste?cie genialni? Z pewno?ci?, zw?aszcza graj?c w t? wyj?tkow? gr?. Genialnie was uzale?ni, poniewa? ??czy w jedno: ?wietn? rozgrywk?, doskonale wykonane elementy oraz prawdziw? strategi?. Proste regu?y, wartki przebieg gry oraz dobrze przemy?lany system sprawiaj? ?e Geniusz jest po prosty GENIALNY.

Dużo
24 godziny
- 64,90 PLN dodaj do koszyka
 HISTORIA

W Historii ka?dy Gracz kontroluje rozwój cywilizacji, rozpoczynaj?c od pó?nej epoki kamienia ?upanego. Celem jest rozwini?cie swojej Cywilizacji od pierwszych iskierek ognia, a? do rozwoju osobliwo?ci, poprzez odkrywanie nowych technologii i rozszerzanie w?asnych wp?ywów na planecie.

Dużo
24 godziny
- 139,90 PLN dodaj do koszyka
 IMPERIUM W 8 MINUT

W Imperium w osiem minut 2 do 5 graczy b?dzie podbija? l?dy, zbiera? dobra i toczy? bitwy, aby stworzy? pot??ne imperium. Gra jest oparta na prostych
i ?atwych do wyt?umaczeniach zasadach: gracz dobiera kart? spo?ród sze?ciu odkrytych, a nast?pnie wykonuje widniej?c? na niej akcj? i zatrzymuje j?, by dostarcza?a jego imperium jednego z dost?pnych dóbr.

Niedostępny
- 54,90 PLN