Zmień widok: prosty rozszerzony pełny
Ilość wyświetlanych produktów:
Zdjęcie Nazwa produktu Dostępność Ocena Cena
[1] [2] [3]  >  
 CALLISTO

Prosta i niesamowicie wci?gaj?ca! Ca?a rodzina pokocha t? szybk? i ekscytuj?c? gr?. W Callisto gracze b?d? starali si? umie?ci? wszystkie swoje ?etony w obszarze gry, przeszkadzaj?c przeciwnikom w tym samym.

Dużo
24 godziny
- 36,90 PLN dodaj do koszyka
 DR EUREKA

Dr. Eureka to zr?czno?ciowa gra logiczna dla ca?ej rodziny! Ka?dy z graczy za pomoc? fiolek musi tworzy? odpowiednie formu?y z kolorowych cz?steczek – oczywi?cie szybciej od innych. Sprawd?cie kto z Was jest najbystrzejszym naukowcem w laboratorium…

Dużo
24 godziny
- 89,90 PLN dodaj do koszyka
 GENIUSZ EXTREME PL

Światowej sławy gra strategiczna – teraz jeszcze lepsza!

Dużo
24 godziny
- 109,90 PLN dodaj do koszyka
 GENIUSZ GO!

Nowy wariant znanej i lubianej gry Geniusz.

Niedostępny
- 37,90 PLN
 GENIUSZ WERSJA FAMILIJNA

Czy jeste?cie genialni? Z pewno?ci?, zw?aszcza graj?c w t? wyj?tkow? gr?. Genialnie was uzale?ni, poniewa? ??czy w jedno: ?wietn? rozgrywk?, doskonale wykonane elementy oraz prawdziw? strategi?. Proste regu?y, wartki przebieg gry oraz dobrze przemy?lany system sprawiaj? ?e Geniusz jest po prosty GENIALNY.

Dużo
24 godziny
- 64,90 PLN dodaj do koszyka
 ABALONE CLASSIC PL

Abalone to fascynuj?ca gra, w której proste zasady ??cz? si? z niezliczon? mnogo?ci? mo?liwo?ci.

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 84,90 PLN dodaj do koszyka
 EKO PL

Na owianej tajemnic? pustyni Eko, do ?ycia budz? si? targane wiatrem piasek i ska?y. Formuj? si? w s?u?ebne zast?py czekaj?c na rozkaz.

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 94,90 PLN dodaj do koszyka
 ABALONE TRAVEL PL

Podró?na wersja uznanej gry logicznej Abalone.

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 33,90 PLN dodaj do koszyka
 ASTRO JAM

Astro Jam to pasjonuj?ca gra logiczna dla 2-4 osób, której akcja osadzona jest w przestrzeni kosmicznej. Emocje towarzysz?ce rozgrywce ??cz? si? z konieczno?ci? analitycznego my?lenia. Ogrom mo?liwo?ci usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagaj?cych i na bardzo d?ugo zapewni ?wietn? zabaw?.

Na zamówienie
do 14 dni
- 55,90 PLN dodaj do koszyka
 BĄBELSY

B?belsy to ma?e, okr?g?e i kolorowe stworzenia o niespotykanych zdolno?ciach. Twoim zadaniem jest ustawienie B?belsów w odpowiedniej konfiguracji kolorystycznej i upewnienie si?, ?e wi?kszo?? z nich wyl?duje na powierzchni Twojej planety.

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 67,90 PLN dodaj do koszyka
 BLOCKERS - FAMILIJNA LOGICZNA GRA PLANSZOWA

Gra swoj? mechanik? nawi?zuj?ca do s?ynnej gry BlockusTM .Celem gry jest tworzenie po??czonych grup w?asnych p?ytek na planszy, jednocze?nie unikaj?c schwytania zbyt wielu p?ytek tego samego koloru. Zwyci?zc? zostaje ten, kto posiada najmniejsz? ilo?? grup oraz p?ytek podebranych przeciwnikowi.

Dużo
24 godziny
6/6 61,90 PLN dodaj do koszyka
 BRAINS: MAPA SKARBÓW

Brains: Mapa skarbów to 50 ?amig?ówek, dzi?ki którym poczujesz si? jak prawdziwy poszukiwacz. Aby rozwi?za? zagadki musisz wykaza? si? logicznym my?leniem i sprytem.

Na zamówienie
do 14 dni
- 45,90 PLN dodaj do koszyka
 BRAINS: OGRÓD JAPOŃSKI

50 ?amig?ówek w formie puzzli.

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 45,90 PLN dodaj do koszyka
 BRAINS: UŚMIECH PROSZĘ!

50 ?amig?ówek od Reinera Knizii

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 45,90 PLN dodaj do koszyka
 CAPPUCCINO

Prosta, szybka i sprytna!

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 77,90 PLN dodaj do koszyka
 CATHEDRAL CLASSIC

Graj?c mi?dzy obszarami ?redniowiecznych murów miasta, dwoje posiadaczy ziemskich rywalizuj? uk?adaj?c budynki mi?dzy otaczaj?cymi murami. Strategiczne my?lenie jest atutem kiedy kreujesz swoje terytorium które mo?e blokowa? mo?liwo?ci przeciwnika.

Na wyczerpaniu
24 godziny
6/6 142,66 PLN dodaj do koszyka
 COLORIO

Wielkie skupienie graczy i cisza nad sto?em zak?ócana co chwila wybuchami rado?ci lub rozpaczy graczy – oto Colorio!

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 54,90 PLN dodaj do koszyka
 CZEKOLADKI

S?odka gra logiczna.

Na wyczerpaniu
24 godziny
5/6 58,50 PLN dodaj do koszyka
 HEXX

Hexx to logiczna gra rodzinna, b?d?ca kompromisem pomi?dzy gr? na refleks, a gr? logiczn?. Gracze wyk?adaj? swoje sze?ciok?tne karty, dopasowuj?c kolorami do kart le??cych ju? na stole. Wygra ten gracz, który pierwszy pozb?dzie si? wszystkich swoich kart.

Dużo
24 godziny
- 34,90 PLN dodaj do koszyka
 HOP! HOP! (EGMONT)

Skoczna gra logiczna.

Na zamówienie
do 14 dni
- 46,90 PLN dodaj do koszyka