AGRICOLA TORFOWISKO

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: Lacerta
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 1 - 5 graczy
Projektant: Uwe Rosenberg
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Cena Dostępność
99,90 PLN do 14 dni
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

Agricola: Torfowisko jest rozszerzeniem gry Agricola, zdobywcy tytu?u Gra Roku 2009 w Polsce oraz Deutscher Spielepreis 2008 w Niemczech.
?ycie z torfowiskiem w gospodarstwie nie jest proste. Ka?dy gracz rozpoczyna gr? z pi?cioma lasami oraz trzema torfowiskami. Na szcz??cie ka?dy ma do dyspozycji akcje specjalne, które umo?liwiaj? przemian? tych obszarów w pola lub nieu?ytki. W wyniku Karczowania gracz otrzymuje drewno, a Wypalanie lasu pozwala na przekszta?cenie obszaru w zaorane pole. Za pomoc? akcji specjalnej Kopanie torfu gracz pozyskuje opa? b?d?cy nowym surowcem.
Rozszerzenie wprowadza równie? nowe zadanie, którym jest gromadzenie opa?u podczas ?niw (poza konieczno?ci? wy?ywienia rodziny). Opa? potrzebny jest do ogrzania chaty/domu, a jego wymagana ilo?? maleje z ka?d? modernizacj? chaty. Wcze?niejsza renowacja oznacza wi?c zmniejszenie kosztów ogrzewania.


W rozszerzeniu pojawia si? nowy typ zwierz?t: konie. Hodowla koni jest op?acalna, poniewa? ka?dy ko? na ko?cu gry wart jest 1 punkt.
W pude?ku znajduje si? równie?: 14 dodatkowych kart du?ych usprawnie?, karty akcji specjalnych umo?liwiaj?ce
mi?dzy innymi pozyskiwanie ma?ych usprawnie? oraz ponad 100 nowych kart ma?ych usprawnie?, dedykowanych dla tego rozszerzenia. To wszystko przyczynia si? do jeszcze wi?kszego urozmaicenia rozgrywki. Urozmaicenia, które spowodowa?o, ?e podstawowa wersja gry sta?a si? tak popularna.

Zobacz recenzj? w serwisie Gamesfanatic.pl

Zobacz recenzj? w serwisie GryPlanszowe.net

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.