KWIATKI

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: Rebel
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 2 graczy
Projektant: Przemys?aw Fornal
Czas Gry: 20 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Kajetan Kusina
Projektant: Mateusz Pitulski, Kamil Rogowski
Cena Dostępność
44,90 PLN 24 godziny
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

Kasia jest mistrzyni? florystyki - sztuki uk?adania ro?linnych kompozycji. Z pasj? hoduje i ?cina kwiaty, a nast?pnie tworzy z nich przepi?kne zestawienia. Teraz Ty równie? mo?esz nauczy? si? tej wspania?ej sztuki! Dbaj, by zbiera? jak najbardziej okaza?e egzemplarze i skomponuj z nich mo?liwie najpi?kniejszy uk?ad. Pomog? Ci w tym specjalne, magiczne doniczki; przyda si? te? odrobina szcz??cia!

Kwiatki to przyjemna gra dla par, której uczestnicy staraj? si? u?o?y? jak najpi?kniejszy bukiet kwiatów. Korzystaj?c z dost?pnych akcji b?d? sadzi? i piel?gnowa? kwiaty w doniczkach, dbaj?c by uros?y jak najwi?ksze. Nast?pnie b?d? je ?cina? i dodawa? do w?asnych zbiorów, gromadz?c punkty i toruj?c sobie drog? do zwyci?stwa.

Jak to dzia?a?
Tura ka?dego z graczy rozpoczyna si? faz? wzrostu, podczas której kwiaty w doniczkach naturalnie si? rozwijaj?.
Nast?pnie aktywny gracz mo?e wykona? dowoln? ilo?? akcji zwi?zanych z sadzeniem (powielaniem akcji rozrost), piel?gnowaniem i ?cinaniem dost?pnych ro?lin. Wa?ne jest takie planowanie akcji, by ?cinane ro?liny by?y mo?liwie jak najbardziej okaza?e - do raz zebranego zestawu nie b?dziemy ju? mogli dok?ada? kolejnych kwiatów!
Liczy si? tak?e ró?norodno?? - im wi?cej rodzajów ro?lin pojawi si? w naszej kompozycji, tym wi?cej punktów otrzymamy.
Kluczowym elementem gry s? doniczki, które pozwalaj? na wykonywanie akcji specjalnych. Odpowiednie ich wykorzystanie pozwala ca?kowicie zmieni? bieg rozgrywki!

Dlaczego pokochasz t? gr??
Podobnie jak najlepsze gry dwuosobowe, Kwiatki pozwalaj? nam w du?ym stopniu kontrolowa? poczynania drugiego gracza. Ca?y czas widzimy sytuacj? na wspólnym polu gry, dzi?ki czemu mo?emy przewidzie? posuni?cia przeciwnika. Zawsze musimy wybiera?, czy wolimy realizowa? w?asny pomys?, czy warto jednak przeszkodzi? oponentowi.

Doskonale wywa?ony element oceny ryzyka sprawia, ?e ka?da rozgrywka w Kwiatki to trzymaj?cy w napi?ciu pojedynek, utrzymany w zjawiskowej oprawie graficznej!

Zawarto?? pude?ka:

  • 54 karty kwiatów
  • karta punktacji
  • 4 p?ytki donic
  • 6 znaczników akcji
  • instrukcja

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.