TORRES PL

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: Egmont
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Michael Kiesling
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Wolfgang Kramer
Cena Dostępność
119,90 PLN 24 godziny
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

Seria niszczycielskich tornad wywo?anych przez wrogich magów podczas ostatniej wojny obróci?a wszystkie królewskie zamki w ruiny. Pozosta?y jedynie fundamenty tych ol?niewaj?cych budowli. Wojna pozbawi?a króla nie tylko zamków, ale tak?e m?odo?ci. Teraz podstarza?y ju? król musi wybra? sukcesora spo?ród swoich synów. Zaprz?g? wi?c ich do odbudowy zamków i obieca? tron temu, który odbuduje najwy?sze i najwi?ksze zamki.

Król b?d?c zm?czony wojn? wymaga, aby odbudowa przebiega?a w pokoju i w duchu wspó?pracy. W zwi?zku z tym ksi???ta nie mog? nawzajem atakowa? swoich zamków. Ka?dy ksi??? ma 6 rycerzy, którzy nadzoruj? budow?. Dwóch lub wi?cej ksi???t mo?e wspó?pracowa? ze sob? w zamku, a ich rycerze b?d? rywalizowa? o kontrol? najwy?szej wie?y. Król sp?dzi ka?dy rok w zamku i nagrodzi ksi???t, których rycerze b?d? go strzegli.

Raz do roku, król obje?d?a wszystkie zamki, aby oceni? post?p ka?dego z synów. Po tym jak zako?czy swoj? trzeci? podró?, wybierze swojego sukcesora!

Gra Torres zdoby?a najwa?niejsz? nagrod? bran?y planszówkowej - tytu? Gry Roku 2000 w Niemczech. Równie? GAMES Magazine przyzna?o jej 1 miejsce w 2000 roku. Deutscher SpielePreis przyzna?o jej w tym samym roku zaszczytne 2 miejsce.

Zawarto?? pude?ka:

  • plansza
  • 92 segmenty zamku
  • 28 rycerzy
  • król
  • 55 kart

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.