GHOST STORIES PL 2. EDYCJA

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 1 - 4 graczy
Projektant: Antoine Bauza
Czas Gry: 60 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Cena Dostępność
139,90 PLN na zamówienie
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

Wielu poleg?o k?ad?c kres rz?dom Wu-Fenga, W?adcy Dziewi?ciu Piekie?. Urna zawieraj?ca jego prochy zosta?a pochowana na cmentarzu w niewielkiej wiosce w ?rodkowym Cesarstwie. Lata mija?y, a przekl?te dziedzictwo popad?o w zapomnienie po?ród ?ywych. Ukryty w g??biach piekie? Wu-Feng nie zapomnia? niczego. Niestrudzone poszukiwania w ko?cu doprowadzi?y go do miejsca, gdzie ukryto urn?. Cie? jego poprzedniej inkarnacji ju? rozci?ga si? nad wie?niakami, nie?wiadomymi gro??cego im niebezpiecze?stwa.

Na szcz??cie Fat-Si (kap?ani taoistyczni) trzymaj? stra?, strzeg?c granicy pomi?dzy ?wiatami ?ywych i umar?ych. Uzbrojeni w odwag?, wiar? i moce, spróbuj? odes?a? reinkarnacj? Wu-Fenga z powrotem do piek?a.

Ghost Stories to gra kooperacyjna. Gracze jako dru?yna graj? przeciwko grze. Spotka ich wspólne zwyci?stwo b?d? razem ponios? pora?k?. W Ghost Stories mo?na gra? na czterech poziomach trudno?ci: Pocz?tkowym, Normalnym, Koszmarnym i Piekielnym.

Dlaczego zachwyci Ci? ta gra?

  • Wspania?a, klimatyczna szata graficzna szybko wprowadzi Ci? w nastrój obleganej przez duchy chi?skiej wioski. Ka?da karta jest warta uwagi równie? dzi?ki prezentacji widziade? znanych nie z europejskich poda? i legend, ale z chi?skiej kultury.
  • Gra jest prawdziwie kooperacyjna. Trzeba ustala? który z graczy co zrobi, jak wykorzysta swoje moce, jak korzysta? z mo?liwo?ci jakie daje wioska oraz kto wyegzorcyzmuje jakiego ducha. Tylko wspólne dzia?anie pozwoli Wam dotrwa? do spotkania z Wu-Fengiem i odpowiednio si? do niego przygotowa?!
  • Dzi?ki 8 dost?pnym postaciom, du?ej liczbie mo?liwych duchów i prostemu mechanizmowi ich wyk?adania oraz kilku dost?pnym inkarnacjom Wu-Fenga ka?da rozgrywka b?dzie si? znacz?co ró?ni?a od poprzedniej. A je?li to za ma?o - mo?ecie przenie?? rozgrywk? na kolejny poziom trudno?ci! Na najwy?szych gra jest piekielnie trudna.
  • Fakt i? gra nie zawiera ?adnych elementów j?zykowych i w ca?o?ci opiera si? na ikonkach sprawia, ?e rozgrywka przebiega p?ynnie.

Czym ró?ni si? druga edycja od pierwszej edycji?
Instrukcj? - ta zosta?a na nowo przeredagowana, poprawiono w niej stylistyk? i interpunkcj?, co pozwala jeszcze ?atwiej zapozna? si? z zasadami i szybko zasi??? do gry. Mechanika i zawarto?? pozosta?a niezmieniona.

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.