BĄBELSY

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: Rebel
Wiek: 8+
Liczba Graczy: 1 - 2 graczy
Projektant: Gregory Oliver
Czas Gry: 20 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Cena Dostępność
67,90 PLN 24 godziny
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

B?belsy to ma?e, okr?g?e i kolorowe stworzenia o niespotykanych zdolno?ciach. Unosz? si? w otaczaj?cej planet? pró?ni kosmicznej i przemieszczaj? dzi?ki sile grawitacji. Gdy jednak wyl?duj? na której? z planet, cz?sto oddzielaj? si? od stada swoich pobratymców, by na niej zamieszka? z kilkoma przyjació?mi.

Twoim zadaniem jest ustawienie B?belsów w odpowiedniej konfiguracji kolorystycznej i upewnienie si?, ?e wi?kszo?? z nich wyl?duje na powierzchni Twojej planety.

Ale o co w tym chodzi?

Plansza sk?ada si? dwóch wysp (po jednej na ka?dego gracza), a pomi?dzy nimi fruwa chmurka pe?na lewituj?cych B?belsów (dok?adnie 10). W swojej turze gracz musi:

  1. zamieni? miejscami dwa B?belsy w chmurce,
  2. zaprosi? (zsun??) dwa s?siaduj?ce ze sob? B?belsy na swoj? planet?.
  3. uzupe?ni? chmurk? o 2 brakuj?ce B?belsy.

Je?li na wyspie gracza w pewnym momencie znajd? si? w ci?g?ej linii 3 (lub wi?cej) B?belsy w jednym kolorze, gracz zabiera je i zatrzymuje jako zdobyte punkty zwyci?stwa. Dodatkowo aktywuje ich zdolno?? specjaln? pozwalaj?c? u?atwi? sobie gr? lub przeszkodzi? przeciwnikowi

Dlaczego pokochasz B?belsy?

  • Bardzo prosta mechanika gry pozawala wyt?umaczy? zasady w trakcie samej rozgrywki. Do gry mo?na zaprosi? dos?ownie ka?dego i obie osoby b?d? bawi? si? doskonale.  Ze znajomym, z rodzicem, z dzieckiem, z babci?. Polecamy ka?demu!
  • Z jednej strony prosta, z drugiej o niewielkim stopniu losowo?ci (losowo jedynie wyci?ga si? ?etony B?belsów z woreczka) - w efekcie mamy gr? pozwalaj?c? na przewidywanie i planowanie, ale bez konieczno?ci wg??biania si? w skomplikowane zasady lub powa?ne strategie, w które obfituj? gry ca?kowicie pozbawione losowo?ci.
  • S? prze?liczne, pomys?owo narysowane, przejrzyste i bardzo przyjemne dla oka. Ka?dy chcia?by mie? takiego B?belsa w domu :D

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.