CONCORDIA PL

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: Egmont
Wiek: 13+
Liczba Graczy: 2 - 5 graczy
Projektant: Mac Gerdts
Czas Gry: 100 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Cena Dostępność
155,90 PLN 24 godziny
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

Dwa tysi?ce lat temu Imperium Rzymskie zajmowa?o wszystkie tereny dooko?a Morza ?ródziemnego. Na granicach panowa? pokój, a w prowincjach ?ad i porz?dek. Jednolite prawo, wspólna waluta i kwitn?ca ekonomia umacnia?y w?adz? dynastii panuj?cych w niezliczonych rzymskich miastach.

Przejmij w?adz? nad jedn? z tych dynastii, wysy?aj kolonialistów do najbardziej oddalonych terenów imperium, rozwijaj sie? handlow? i zaskarb sobie przychylno?? bogów - wszystko po to, by osi?gn?? zwyci?stwo i zapewni? wieczn? chwa?? i s?aw? swemu rodowi.

Concordia to strategiczna gra ekonomiczna osadzona w czasach Imperium Rzymskiego dla 2-5 graczy. Zamiast szuka? szcz??cia w rzutach ko?ci? i kartach, musicie polega? na swoich strategicznych umiej?tno?ciach. Dok?adnie obserwujcie, w któr? stron? rozwijaj? si? przeciwnicy i gdzie znajdziecie okazj?, by ich wyprzedzi?.

W grze b?dziemy wysy?a? kolonistów, aby zak?adali osady w ca?ym imperium, a z nich pozyskiwa? surowce (ceg?y, jedzenie, wino, narz?dzia i ubrania). Ka?dy z graczy startuje z identycznymi kartami na r?ce, w czasie gry pozyskuje za? nowe, pozwalaj?ce na:

  • wykonywanie akcji
  • zdobywanie punktów zwyci?stwa

Gra wymaga od graczy dalekosi??nego planowania i umiej?tno?ci przejrzenia zamiarów przeciwników. Ka?da partia jest inna - nie tylko ze wzgl?du na losowo?? w dost?pnych kartach, ale tak?e dzi?ki dwustronnej planszy. Cech? charakterystyczn? Concordii jest przejrzysto?? i prostota zasad, która pozwala szybko zasi??? do rozgrywki i wprowadzi? nowych graczy w ?wiat bardziej zaawansowanych tytu?ów.

Autorem Concordii jest Mac Gerdts, twórca tak znanych gier jak Antike, Imperial, Navegador czy Hamburgum. Ju? sam ten fakt, czyni z tej gry tytu?, któremu warto si? bli?ej przyjrze?.

Gra otrzyma?a wiele uznania w?ród mi?dzynarodowej publiczno?ci.

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.