DUPLIK

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 3 - 10 graczy
Projektant: William Jacobson
Czas Gry: 45 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Amanda Kohout
Cena Dostępność
75,90 PLN do 14 dni
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

M??czyzna w gajerku na monocyklu czaruje ró?d?k? trzyman? w lewej, nie - prawej r?ce! Na lewej ma pacynk?, lewa noga te? uniesiona, prawa na pedale... Ma czarne buty, krawat w zebr?, wielki nos, bia?e z?by, yyy... wystaj?ce. Z r?kawa wypada mu chusteczka, a na bucie uniesionej lewej nogi utrzymuje trzy pi?eczki... nie wiem jak, rysuj! Aha, ma jeszcze kapelusz... - Czas min??!

We? kart? z bardzo szczegó?owym i niejednokrotnie udziwnionym obrazkiem, postaraj si? opisa? j? innym graczom nim minie póltorej minuty tak, aby mo?liwie najdok?adniej go narysowali.

Nast?pnie sprawd?cie, czy komukolwiek uda?o si? zaliczy? sekretne za?o?enia - "lewa stopa jest wy?ej ni? prawa",  "pi?ki s? u?o?one w piramidk?" i tak dalej. Tutaj nie liczy si? styl malunku, wa?ne by poszczególne elementy by?y odpowiednio rozrysowane "na p?ótnie" - wtedy zbieramy najwi?cej punktów.

W ka?dej rundzie rozgrywki jeden z uczestników opisuje obraz, podczas gdy pozostali gracze wykonuj? swoje rysunki w oparciu o prezentowany im opis.

Nast?pnie powsta?e prace porównywane s? z ilustracj? opisuj?cego. Wynik ka?dego z graczy ustalany jest w oparciu o okre?lone kryteria, przy czym wychwycenie najwa?niejszych szczegó?ów i uwzgl?dnienie ich w swojej ilustracji jest kluczem do zwyci?stwa.

Duplik to szybka, weso?a gra rodzinna i imprezowa, która uczy nie tyle rysowania, co umiej?tno?ci opisywania obrazów i precyzyjnego wyra?ania sie pod presj? zwodniczo szybko uciekaj?cego czasu!

Zawarto?? pude?ka:

  • 60 kart z obrazkami i pytaniami
  • 1 plastikowa, czerwona p?ytka do zas?aniania pyta?
  • blok kart z punktacj?
  • klepsydra
  • kostka dziesi?cio?cienna
  • instrukcja
  • 50 notatników

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.