7 CUDÓW ŚWIATA: POJEDYNEK

Oceń produkt:        Ocena: 5
Producent: Rebel
Wiek: 10+
Liczba Graczy: 2 graczy
Projektant: Antoine Bauza
Czas Gry: 30 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Projektant: Bruno Cathala
Cena Dostępność
92,90 PLN do 14 dni
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

Poprowad? swoj? cywilizacj? ku ?wietno?ci, dbaj?c o jej rozwój militarny i naukowy oraz konstruuj?c niezwyk?e Budowle i Cuda.

7 Cudów ?wiata: Pojedynek to gra dla 2 graczy, która wykorzystuje niektóre z g?ównych za?o?e? bestselleru 7 Cudów ?wiata, ale oferuje równie? nowe wyzwania, specjalnie dopasowane do gry dwuosobowej.

W tej grze istniej? 3 drogi do zwyci?stwa:

 • dominacja militarna,
 • dominacja naukowa,
 • zwyci?stwo cywilne.

Gra wprowadza nowatorski sposób dobierania kart, przed gr? - uk?adamy je wed?ug podanego wzoru, a dobiera? wolno nam tylko te, które nie s? przykrywane przez inne karty. Wybieraj?c jedn? z nich, odkrywamy kolejne, czyni?c je dost?pnymi dla mojego przeciwnika, co podczas gry prowadzi do trudnych wyborów i dylematów.

Gracze b?d? ze sob? rywalizowa? o karty rozmaitych budowli, próbuj?c blokowa? ich dost?pno?? przeciwnikowi, a dobieraj?c te, które zapewni? im najwi?ksze korzy?ci.

 • Zdobywaj?c czerwone karty gracze "przepychaj?" znacznik konfliktu w stron? swojego przeciwnika, a gdy dotrze on do jego stolicy natychmiast wygrywaj? gr?. Po drodze zdobywaj? ?etony, które dodatkowo spowalniaj? przeciwnika zabieraj?c mu posiadane monety,
 • Zdobyte w trakcie gry karty naukowe, zielone, pozwalaj? nam na kupowanie ?etonów rozwoju, dzi?ki którym wydatnie powi?kszamy przewag? nad naszym przeciwnikiem,
 • Dzi?ki kartom ?ó?tym, handlowym, otrzymywa? b?dziemy wi?cej monet, które s? bardzo cenn? walut? w grze, która wydatnie wspomaga nabywanie surowców,
 • Karty niebieskie, kulturowe, zapewni? nam wyra?ny zastrzyk punktów zwyci?stwa,
 • Zagrywanie wszystkich kart b?dzie uzale?nione od posiadania w swoim mie?cie odpowiedniej kombinacji br?zowych i szarych kart zapewniaj?cych dop?yw niezb?dnych surowców do jego rozbudowy,
 • Je?li wszystko pójdzie po naszej my?li to na koniec gry w trzeciej erze b?dziemy mogli tak?e zdoby? karty gildii, fioletowe, dzi?ki którym b?dziemy mogli podsumowa? swoje dokonania zdobywaj?c punkty za okre?lon? ga??? rozwoju, wie?cz?c budow? naszego miasta.

To jednak nie wszystko, bowiem ka?dy z graczy rozpoczyna gr? tak?e z 4 cudami ?wiata (wybranymi spo?ród 12 dost?pnych), ka?dy z nich posiada odmienne umiej?tno?ci i pomaga rozwin?? si? w konkretnej dziedzinie. Mo?na je wznosi? podczas gry otrzymuj?c przywileje, ale spo?ród 8 cudów w grze, tylko 7 zostanie wybudowanych. Spiesz si? wi?c, aby ubiec swojego przeciwnika.

7 Cudów ?wiata: Pojedynek to dwuosobowa gra o prostej mechanice, która oferuje graczom bardzo wiele ciekawych wyborów, jednocze?nie posiadaj?c kilka dróg wiod?cych do zwyci?stwa.

Zawarto?? pude?ka:

 • 66 kart Budowli
 • 7 kart Gildii
 • 12 kart Cudów
 • 4 znaczniki militarne
 • 10 ?etonów post?pu
 • 1 pion konfliktu
 • 31 monet
 • 1 notes punktacji
 • 1 instrukcja
 • 1 podsumowanie
 • plansza do gry

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.