HEROSI

Oceń produkt:        Ocena: 4
Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Czas Gry: 20 - 40 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Cena Dostępność
89,90 PLN do 14 dni
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

Przyst?puj?c do pojedynku, zaufaj swoim instynktom. Przygotuj si? do walki, w której tylko Twoje szybkie decyzje i si?a woli pozwol? pokona? w?adaj?cych ?ywio?ami przeciwników. Gdy nadejdzie czas, b?d? próbowali Ci? zniszczy?! Rozp?ta si? bitewny sza?, a powietrze zadr?y od wszechobecnej magii. Sta? naprzeciw wyzwaniu i wyjd? z tego boju zwyci?sko!

 Herosi to dynamiczna gra czasu rzeczywistego, przeznaczona dla od 2 do 4 graczy, w której wcielisz si? w rol? jednego z w?adców czterech magicznych ?ywio?ów i we?miesz udzia? w pojedynku.

 W ka?dej rozgrywce b?dziesz mia? mo?liwo?? poprowadzenia do boju armii z?o?onej z monstrów i bestii powi?zanych z kontrolowanym przez Ciebie ?ywio?em. Sam b?dziesz wybiera?, które z nich maj? Ci towarzyszy? i ustawia? je w szyku, który Twoim zdaniem najlepiej sprawdzi si? w bitwie.

 Nast?pnie za pomoc? ko?ci do gry zapleciesz wzory zakl?? oraz wezwiesz na pomoc pot??ne si?y przyrody. Dzi?ki nim b?dziesz móg? rzuca? kolejne zakl?cia, aktywowa? kontrolowane przez Ciebie stwory, uczy? si? nowych czarów czy rozprasza? te rzucone przez przeciwników. Spostrzegawczo??, refleks oraz przemy?lana strategia to klucze do wygranej.

Istotne jest to, ?e Twój Heros powi?zany jest z jednym z czterech ?ywio?ów. Mo?e uczu? si? jednak zakl?? innych ?ywio?ów, tworz?c pot??ne kombinacje czarów, jednak zawsze u?ywaj?c czarów przeciwnego ?ywio?u otrzymywa? b?dzie obra?enia. ?ywio?y przeciwne wyst?puj? w parach: ogie?-woda, ziemia-powietrze.

Herosi to gra stawiaj?ca na strategi? i dynamik? rozgrywki. Jednym z kluczowych zada? gracza jest umiej?tne wykorzystanie posiadanych kart zakl?? i potworów, a tak?e szybka analiza wyniku rzutu na ko?ciach, bo tylko konkretne zestawy symboli umo?liwiaj? zagranie czarów i uruchomienie w?asnych bestii. Smoki, salamandry, golemy, trytony, gryfy oraz pioruny, b?yskawice, ?ciany ognia, b?ogos?awie?stwa i magiczne strza?y – to tylko cz??? mo?liwo?ci, dzi?ki którym uzyskasz przewag? nad przeciwnikami.

 

Nie daj si? przechytrzy? swoim rywalom.

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.