AEROPLANY: PIONIERZY LOTNICTWA

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: Phalanx Games
Wiek: 14+
Liczba Graczy: 3 - 5 graczy
Projektant: Martin Wallace
Czas Gry: 120 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Cena Dostępność
52,90 PLN do 14 dni
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

Lot to nie tylko genialny sposób komunikacji, ale równie? niezwyk?e prze?ycie. Od zarania dziejów ludzie marzyli o wzbiciu si? w powietrze i lataniu jak ptaki. Za pierwszy udany samolot uwa?a si? dopiero konstrukcj? braci Wright z 1903 r. Aeroplan by? wynalazkiem rewolucyjnym, gdy? przemieszcza? si? w powietrzu moc? w?asnego silnika, a nie jak wcze?niej balony i szybowce, tylko dzi?ki sile wiatru. Pierwsze aeroplany, chocia? wspó?czesnym zapiera?y dech w piersiach, osi?ga?y pr?dko?? nie wi?ksz? ni? 75 km/h i prezentowa?y si? niezbyt okazale: kryta p?ótnem drewniana konstrukcja bez jakiejkolwiek kabiny, wzmocniona sieci? linek, w?ród których na wiklinowym foteliku zasiada? pilot dysponuj?cy jedynie prostymi przyrz?dami umo?liwiaj?cymi sterowanie tym niezwyk?ym aparatem lataj?cym...

Po pierwszych wystawach i pokazach lotniczych nast?puje gwa?towny rozwój konstrukcji lotniczych i gwa?townie przyspiesza podczas I wojny ?wiatowej. Nastaje epoka podniebnych pionierów wielkich przelotów - pilotów-?mia?ków podejmuj?cych si? brawurowych wyczynów. W 1919 r. John Alcock i Arthur Brown samolotem Vickers Vimy jako pierwsi bez mi?dzyl?dowania pokonuj? Atlantyk z Nowej Funlandii do Irlandii, a w 1927 r. Charles Lindbergh samotnie przelatuje z Nowego Jorku do Pary?a.

Kolejne linie lotnicze powstaj? jak grzyby po deszczu. Gra „Aeroplany” pozwala odkry? ten fascynuj?cy czas – okres narodzin komercyjnej awiacji. Dzi?ki grze mo?esz pozna? i do?wiadczy? trudno?ci i triumfów pionierów pasa?erskich linii lotniczych, którzy budowali pierwsze lotniska i tworzyli pierwsze systemy obs?ugi lotów pasa?erskich w Europie i na ca?ym ?wiecie. Poznaj epok?, w której rozwój awiacji pasa?erskiej znacz?co zwi?kszy? mo?liwo?ci podró?y mi?dzykontynentalnych, a linie lotnicze rozpocz??y walk? o dominacj? w regionach ?wiata, które obs?uguj?, trwaj?c? a? do dzi?.

Zapraszamy na pok?ad!

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.